مرور برچسب

پاسخ تمرین صفحه 133 ریاضی پنجم

جواب صفحه 133 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 133 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . جواب صفحه 133 ریاضی پنجم تمرین : ١ــ علی ٤٦٠ سانتیمتر راه را با ١٠ قدم طی کرده است. میانگین طول قدمهای او چند سانتیمتر است؟  46=10÷460 ٢ــ دانش آموزان کلاس…
error: محتوا قفل شده است