مرور برچسب

جواب سوال قرآنی شبکه معارف

جواب سوال یکشنبه ۳ مرداد طرح ملی قرآن ۱۴۵۵

در این ساعت با سایت لوئیز با جواب سوال یکشنبه ۳ مرداد طرح ملی قرآن ۱۴۵۵ همراه شما هستیم . این سوال مربوط به سوال یکشنبه ۳ مرداد ماه هست که در طرح ملی قرآن ۱۴۵۵ مطرح شد . سوال : آیه ۵۹ سوره نساء برای حل اختلاف بین امت چه راه حلی را…