مرور رده

سوالات قرآنی

در سوره کهف کدام پیامبر الهی مأمور فراگیری علم شد​

با مجله لوئیز همراه شما هستیم با جواب سوال در سوره کهف کدام پیامبر الهی مأمور فراگیری علم شد​؟ درسهایی از قرآن یک برنامه تلویزیونی آموزشی است که توسط شبکه یک سیما تهیه و پخش می‌شود. این برنامه به مباحث مختلف قرآنی از جمله ترجمه، تفسیر،…

آیه ۸۵ سوره اسراء به چه امری تأکید دارد

با مجله لوئیز همراه شما هستیم با جواب سوال آیه ۸۵ سوره اسراء به چه امری تأکید دارد؟ درسهایی از قرآن یک برنامه تلویزیونی آموزشی است که توسط شبکه یک سیما تهیه و پخش می‌شود. این برنامه به مباحث مختلف قرآنی از جمله ترجمه، تفسیر، علوم قرآنی،…

آیه ۶۴ سوره نساء به کدام یک از بسترهای آمرزش گناهان اشاره دارد

با مجله لوئیز همراه شما هستیم با جواب سوال آیه ۶۴ سوره نساء به کدام یک از بسترهای آمرزش گناهان اشاره دارد ؟ درسهای از قرآن یک برنامه تلویزیونی آموزشی است که توسط شبکه یک سیما تهیه و پخش می‌شود. این برنامه به مباحث مختلف قرآنی از جمله…

بر اساس روایات در قیامت چه کسانی علیه انسان شکایت می‌کنند

با مجله لوئیز همراه شما هستیم با جواب سوال بر اساس روایات در قیامت چه کسانی علیه انسان شکایت می‌کنند ؟ درسهای از قرآن یک برنامه تلویزیونی آموزشی است که توسط شبکه یک سیما تهیه و پخش می‌شود. این برنامه به مباحث مختلف قرآنی از جمله ترجمه،…

رسول خدا در ماجرای سمرة چه فرمود

با مجله لوئیز همراه شما هستیم با جواب سوال رسول خدا در ماجرای سمرة چه فرمود کدام است ؟ درسهای از قرآن یک برنامه تلویزیونی آموزشی است که توسط شبکه یک سیما تهیه و پخش می‌شود. این برنامه به مباحث مختلف قرآنی از جمله ترجمه، تفسیر، علوم…

آیه ۵۷ سوره بقره به کدام یک از اقسام ظلم اشاره دارد

با مجله لوئیز همراه شما هستیم با جواب سوال آیه ۵۷ سوره بقره به کدام یک از اقسام ظلم اشاره دارد کدام است ؟ درس‌های از قرآن یک برنامه تلویزیونی آموزشی است که توسط شبکه یک سیما تهیه و پخش می‌شود. این برنامه به مباحث مختلف قرآنی از جمله…

سوال و جواب درسهایی از قرآن ۹ آذر ۱۴۰۲ منتشر شد

سلام به همه دوستان عزیز لوئیز! همانطور که می‌دانید، هر هفته یک قسمت از برنامه درسهایی از قرآن به روی آنتن شبکه یک صدا و سیما می‌رود. در این برنامه، استاد قرائتی به تفسیر آیات قرآن می‌پردازند و نکات مهمی را بیان می‌کنند. در پایان این…

سوال و جواب درسهایی از قرآن ۲ آذر ۱۴۰۲ منتشر شد

سلام به همه دوستان عزیز لوئیز! همانطور که می‌دانید، هر هفته یک قسمت از برنامه درسهایی از قرآن به روی آنتن شبکه یک صدا و سیما می‌رود. در این برنامه، استاد قرائتی به تفسیر آیات قرآن می‌پردازند و نکات مهمی را بیان می‌کنند. در پایان این…

بر اساس آیه ۲۲ سوره نور راه دریافت مغفرت الهی کدام است ؟

با مجله لوئیز همراه شما هستیم با جواب سوال بر اساس آیه ۲۲ سوره نور راه دریافت مغفرت الهی کدام است ؟ درس‌های از قرآن یک برنامه تلویزیونی آموزشی است که توسط شبکه یک سیما تهیه و پخش می‌شود. این برنامه به مباحث مختلف قرآنی از جمله ترجمه،…

در کدام نماز درخواست عفو و آمرزش از گناهان سفارش شده است ؟

لبا مجله لوئیز همراه شما هستیم با جواب سوال در کدام نماز درخواست عفو و آمرزش از گناهان سفارش شده است ؟ درس‌های از قرآن یک برنامه تلویزیونی آموزشی است که توسط شبکه یک سیما تهیه و پخش می‌شود. این برنامه به مباحث مختلف قرآنی از جمله ترجمه،…