مرور رده

ریاضی پنجم

جواب صفحه 89 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 89 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه کار درکلاس به همراه فعالیتی برای شما عزیزران قرار گرفته است که محوریت آن اعداد اعشاری می باشد. صورت سوالات به همراه پاسخ های آن را در تصویر زیر مشاهده…

جواب صفحه 19 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 19 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه برای مثال از شما خواسته شده است که زمان الان را مشخص کنید. صورت سوالات به همراه پاسخ های آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید. برای دیدن عکس در اندازه…

جواب صفحه 90 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 90 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 88 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 88 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 15 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 15 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه فعالیت به همراه کار درکلاسی  قرار داشته شده است برای مثال خواسته شده است تا با توجه به الگوهای  داده شده جاهای خالی را پر کنید. برای دیدن عکس در اندازه…

جواب صفحه 17 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 17 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه تمرینی قرار داده شده است و از شما خواسته شده است تا برای مثال الگوی زیر را ادامه دهید. صورت سوالات به همراه پاسخ های آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید.…

جواب صفحه 13 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 13 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه از کتابتان برای شما تمرینی قرار داده شده است صورت سوالات به همراه پاسخ های آن را تصویر زیر مشاهده می کنید. برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک…

جواب صفحه 14 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 14 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 12 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 12 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 10 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 10 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…