مرور رده

ریاضی پنجم

جواب صفحه 98 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 98 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 97 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 97 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه کار درکلاس با همراه تمرینی قرار دارد که محوریت آن جمع و تفریق اعداد اعشاری است . صورت سوالات به همراه پاسخ های آن در تصویر زیر قابل مشاهده است. برای دیدن…

جواب صفحه 96 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 96 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 95 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 95 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه تمرینی قرار دارد که سوالاتیی در آن برای شما دانش آموزان عزیز مطرح شده است برای مثال سوالات اول از شما خواسته شده تا حاصل جمع های اعشاری را به دست آورید.…

جواب صفحه 94 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 94 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 93 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 93 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . موضوع این صفحه از کتابتان جمع عددهای اعشاری است . که در همین راستا فعالیتی برای شما قرار داده شده است . صورت سوالات به همراه پاسخ های آن در تصویر زیر قابل مشاهده می…

جواب صفحه 92 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 92 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 91 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 91 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم. در این صفحه ادامه سوالات صفحه قبل به همراه کار در کلاسی قرار دارد . محوریت سوالات درباره ی اعداد اعشاری می باشد . برای مثال از شما خواسته شده است تا گستره ی اعداد را…

جواب صفحه 90 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 90 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 89 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 89 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه کار درکلاس به همراه فعالیتی برای شما عزیزران قرار گرفته است که محوریت آن اعداد اعشاری می باشد. صورت سوالات به همراه پاسخ های آن را در تصویر زیر مشاهده…