مرور رده

ریاضی پنجم

جواب صفحه 96 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 96 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 97 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 97 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه کار درکلاس با همراه تمرینی قرار دارد که محوریت آن جمع و تفریق اعداد اعشاری است . صورت سوالات به همراه پاسخ های آن در تصویر زیر قابل مشاهده است. برای دیدن…

جواب صفحه 93 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 93 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . موضوع این صفحه از کتابتان جمع عددهای اعشاری است . که در همین راستا فعالیتی برای شما قرار داده شده است . صورت سوالات به همراه پاسخ های آن در تصویر زیر قابل مشاهده می…

جواب صفحه 92 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 92 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 18 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 18 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 99 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 99 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه کار درکلاس به همراه یک فعالیت برای شما قرار داده شده است که برای مثال از شما خواسته شده تا اعداد را به رقم اعشاری تبدیل کنید. برای دیدن عکس در اندازه…

جواب صفحه 19 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 19 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . در این صفحه برای مثال از شما خواسته شده است که زمان الان را مشخص کنید. صورت سوالات به همراه پاسخ های آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید. برای دیدن عکس در اندازه…

جواب صفحه 94 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 94 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 88 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 88 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم . برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر رو تصویر کلیک کنید . همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .…

جواب صفحه 91 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 91 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم. در این صفحه ادامه سوالات صفحه قبل به همراه کار در کلاسی قرار دارد . محوریت سوالات درباره ی اعداد اعشاری می باشد . برای مثال از شما خواسته شده است تا گستره ی اعداد را…
error: محتوا قفل شده است