مرور رده

پایه پنجم

درس سیزدهم نگارش پنجم {بروزترین جواب✔️}

در متن زیر جواب های درس سیزدهم نگارش پنجم را برای شما آروده ایم . در ادامه با سایت لوئیز  همراه ما باشید . جواب صفحه 68 نگارش پنجم 1- مانند نمونه، با توجه به متن درس، واژه ها را کامل کنید: جواب صفحه 69 نگارش پنجم 2- ده واژه را که از…

درس چهاردهم نگارش پنجم {بروزترین جواب✔️}

در متن زیر جواب های درس چهاردهم نگارش پنجم را برای شما آروده ایم . در ادامه با سایت لوئیز  همراه ما باشید . جواب صفحه 73 نگارش پنجم 1- جاهای خالی جمله های زیر را با واژه های مناسب از متن درس ، کامل کنید. جواب صفحه 74 نگارش پنجم 2 -…

درس پانزدهم نگارش پنجم {بروزترین جواب✔️}

در متن زیر جواب های درس پانزدهم نگارش پنجم را برای شما آروده ایم . در ادامه با سایت لوئیز  همراه ما باشید . جواب صفحه 80 نگارش پنجم 1- با حروف در هم ریخته ی هر ردیف، یک واژه بسازید. 2- از روی بیت هایی که کلمه های زیر در آنها به کار…

درس شانزدهم نگارش پنجم {بروزترین جواب✔️}

در متن زیر جواب های درس شانزدهم نگارش پنجم را برای شما آروده ایم . در ادامه با سایت لوئیز  همراه ما باشید . جواب صفحه 84 نگارش پنجم 1- بندهایی را که کلمه های زیر در آنها به کار رفته است، بنویسید. جواب صفحه 85 نگارش پنجم 2 - با توجه…

نگارش پنجم درس هفدهم با جواب {بروزترین جواب✔️}

در متن زیر جواب های درس هفدهم نگارش پنجم را برای شما آروده ایم . در ادامه با سایت لوییز همراه ما باشید . جواب صفحه 89 نگارش پنجم 1 - با توجه به متن درس، جدول ها را با واژه هایی که دارای نشانه های زیر هستند، کامل كنيد. جواب صفحه 90…