مرور رده

سرگرمی

چالش اسمر لیلی بو جدید

در این ساعت با چالش اسمر لیلی بو جدید با سایت لوئیز همراه شما هستیم . چالش اسمر لیلی بو جدید : اسمر به معنای چالش های غذایی هست . ارتقاء اینترنت، باعث تشویق مردم در گسترش چالش‌های اینترنتی از طریق ایمیلهای زنجیره ای و فضای اجتماعی…

ادبیات چندمین هنر از هنرهای هفتگانه است

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب ادبیات چندمین هنر از هنرهای هفتگانه است ؟ ما در سایت لوئیز با جواب ها و سوالات دورهمی همراه شما هستیم . مسابقه دورهمی از سایت لوئیز پخش میشود ، این مسابقه با حضور مردم اجرا میشود .…

هوشنگ سیحون در چه شاخه هنری فعالیت میکرد

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب هوشنگ سیحون در چه شاخه هنری فعالیت میکرد ؟ ما در سایت لوئیز با جواب ها و سوالات دورهمی همراه شما هستیم . مسابقه دورهمی از سایت لوئیز پخش میشود ، این مسابقه با حضور مردم اجرا میشود .…

دایره نماد کدام یک از سه رنگ اصلی است

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب دایره نماد کدام یک از سه رنگ اصلی است ؟ ما در سایت لوئیز با جواب ها و سوالات دورهمی همراه شما هستیم . مسابقه دورهمی از سایت لوئیز پخش میشود ، این مسابقه با حضور مردم اجرا میشود . مجری…

نثری آهنگین و شعر گونه اما بدون وزن چیست

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب نثری آهنگین و شعر گونه اما بدون وزن چیست ؟ ما در سایت لوئیز با جواب ها و سوالات دورهمی همراه شما هستیم . مسابقه دورهمی از سایت لوئیز پخش میشود ، این مسابقه با حضور مردم اجرا میشود .…

در کدام هنر تنوع بخشی اثر و تخیل سازی عملکرد بیشتری دارد

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب در کدام هنر تنوع بخشی اثر و تخیل سازی عملکرد بیشتری دارد ؟ ما در سایت لوئیز با جواب ها و سوالات دورهمی همراه شما هستیم . مسابقه دورهمی از سایت لوئیز پخش میشود ، این مسابقه با حضور مردم…

در نقاشی برای تاکید بر روی یک موضوع از چه شیوه ای استفاده میکنند

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب در نقاشی برای تاکید بر روی یک موضوع از چه شیوه ای استفاده میکنند ؟ ما در سایت لوئیز با جواب ها و سوالات دورهمی همراه شما هستیم . مسابقه دورهمی از سایت لوئیز پخش میشود ، این مسابقه با حضور…

پدر سمفونی چه کسی است

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب پدر سمفونی چه کسی است ؟ ما در سایت لوئیز با جواب ها و سوالات دورهمی همراه شما هستیم . مسابقه دورهمی از سایت لوئیز پخش میشود ، این مسابقه با حضور مردم اجرا میشود . مجری دورهمی مهران…

معروف ترین نقاش سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی که بود

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب معروف ترین نقاش سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی که بود ؟ ما در سایت لوئیز با جواب ها و سوالات دورهمی همراه شما هستیم . مسابقه دورهمی از سایت لوئیز پخش میشود ، این مسابقه با حضور مردم اجرا میشود…

استاد بزرگ بازیگری استاد مارلون براندو که بود

در این ساعت با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب استاد بزرگ بازیگری استاد مارلون براندو که بود ؟ ما در سایت لوئیز با جواب ها و سوالات دورهمی همراه شما هستیم . مسابقه دورهمی از سایت لوئیز پخش میشود ، این مسابقه با حضور مردم اجرا میشود .…