کلماتی که صدای اخر انها ا است

کلمات، واحد‌های اصلی زبان هستند که به منظور انتقال اطلاعات، افکار، و احساسات بکار می‌روند. آن‌ها به صورت مجموعه‌هایی از حروف الفبا تشکیل شده‌اند و دارای معانی و مفاهیم خاصی هستند.

شما در سایت لوئیز هستید، امیدواریم که در این مطلب بتونید به چیزی که میخواستید برسید، لطفا درمورد این مطلب برای ما نظر ارسال کنید، نظرات شما ما را در بهبود این مطلب و مطالب بعدی ما تاثیر گذار خواهد بود. درصورتی که از این مطلب راضی بودید آنرا با دیگران به اشتراک بگذارید

زبان‌ها از ترکیب و تنظیم کلمات برای بیان اندیشه‌ها، افکار، و اطلاعات استفاده می‌کنند. هر کلمه می‌تواند اسم، فعل، صفت، قید و… باشد و بستگی به ساختار جمله و متن دارد. در ادامه با سایت لوئیز همراه ما باشید :

حسب نوع و نقشی که در جمله ایفا می‌کنند، کلمات به چند دسته تقسیم می‌شوند:

1. اسم (Noun): نشانه‌هایی که اشیاء، افراد، مکان‌ها، احساسات و افکار را نامگذاری می‌کنند؛ مانند “کتاب”, “آسمان”, “دانش‌آموز”.

2. فعل (Verb): نشانه‌هایی که انجام یک عمل، فعالیت یا وضعیت را نشان می‌دهند؛ مانند “می‌خورد”, “می‌رویم”, “می‌بیند”.

3. صفت (Adjective): نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و ویژه‌گی‌های اسم‌ها را توصیف می‌کنند؛ مانند “زرد”, “زیبا”, “خوشحال”.

4. قید (Adverb): نشانه‌هایی که وقوع یا حالت یک فعل، اسم، صفت و یا قید را توصیف می‌کنند؛ مانند “آهسته”, “بیرون”, “خوب”.

5. حرف اضافه (Preposition): نشانه‌هایی که ارتباطات بین اشیاء یا افراد را نشان می‌دهند؛ مانند “با”, “در”, “برای”.

6. حرف ربط (Conjunction): نشانه‌هایی که اجزای جمله را به یکدیگر وصل می‌کنند؛ مانند “و”, “یا”, “یا…یا”.

7. حرف نقطه‌گذاری (Punctuation): نشانه‌هایی که جملات را تنظیم می‌کنند و اطلاعات اضافی مانند وقفه‌ها، سؤالات و تعجب‌آورها را ارائه می‌دهند؛ مانند “،”, “.”, “?”, “!”.

  بزرگترین آبشار از مجموعه سه آبشار نیاگارا

این دسته‌بندی‌ها اساسی‌ترین انواع کلمات هستند و هرکدام از آنها نقش و وظیفه‌های خاصی در ساختار جملات و متن دارند.

کلماتی که صدای اخر انها ا است  / کلماتی که آخرشان ا است

پانته آ ، آلا ، دریا ، بابا ، هدا ، دعا ، نما ، سرا ، صدا ، غذا ، عزا ، فضا ، الفبا ، زهرا ، کاموا ، گرما ، لوبیا ، شنا ، تارا ، آریا ، سارا ، رضا و …

یحیی ، موسی ، مصطفی ، مجتبی ، کبری ، حتی ، صغری ، هدی

کلماتی که اولشان ا است

آب ، آبا ، آباد ، اَبا ، اَدَب ، آمد ، اردک ، الاغ ، آسمان ، آرزو ، ارام ، ارباب ، ارده ، اره ، اکبر ، اراک ، ازنا ، الیگودرز ، السگر ، اراز ، اراد ، ابشار ، ابکافت ، ادکلن

شما چه کلماتی را پیشنهاد میدهید ؟

 

پیام بگذارید