مراحل رشد جوجه عروس هلندی

در این ساعت با سایت لوئیز با موضوع مراحل رشد جوجه عروس هلندی همراه شما هستیم .

مراحل رشد عروس هلندی :

۱ تا ۳ روز : وزن در این مرحله ۴ الی ۵/ پلک ها بسته / سر بدون پر / پوست ، نوک ، پنجه ها صورتی کم رنگ هستند .

روز چهارم : جوجه همچنان توانایی درخواست غذا ندارد ولی به صورت تدریجی حرکت میکند .

روز پنجم : زمان گرسنگی سر و صدا میکند و جیغ می زند / وزن ۱۵

روز دهم : چشم های جوجه باز میشود / میتواند راه برود / پر ها شروع به رشد میکند .

روز یازدهم : وزن ۳۷ / نوک متمایل به رنگ تیره میشود .

روز دوازدهم : نسبت به صدا ها و اطراف واکنش نشان میدهند .

روز پانزدهم : وزن ۴۵ / نوک سفت میشود .

روز هجدهم : لپ پرنده نمایان میشود .

روز بیست و یکم : وزن ۶۰ / پر ها جای کرک های زرد و سفید را میگیرند .

روز بیست و هشتم : وزن ۸۰ / پر ها به حداکثر رشد خود میرسند ولی خاکستری هستند / جوجه مهارت غریزی پرواز را می آموزد.

روز سی و هشت تا چهل و سه : جوجه هم خودش غدا میخورد و هم از والدینش غذا میگیرد .

روز چهل و هشتم :‌ پر ها کامل میشود .

سه تا چهار ماهگی : جثه جوجه اندازه والدین میشود / استقلال در غذا خوردن دارد .

پنج تا هفت ماهگی : پر ریزی جوجه شروع میشود / تشخیص جنسیت در این سن آغاز میشود / خوردن غذاهای سفت

هشت تا نه ماهگی : جنسیت مشخص است / آمادگی تولید مثل ایجاد میشود .

وزن عروس بالغ ۹۰ الی ۱۲۰ گرم است .

همراهان عزیز شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .

  نام پایتخت کشور لهستان چه می باشد

اختصاصی لوئیز 

 

 

پیام بگذارید