متضاد فروزان

متضاد در لغت به معنای «ضد، مخالف، ناسازگار، معارض» است. در زبان فارسی، برای هر واژه‌ای می‌توان یک یا چند متضاد پیدا کرد. متضاد یک واژه معمولاً بر اساس معنای آن واژه تعیین می‌شود.

فروزان صفتی است که به معنای «تابنده، درخشنده، روشن، نورانی» است. بنابراین، متضاد فروزان باید صفتی باشد که معنای «تاریک، خاموش، بدون نور» را داشته باشد.

این مطلب را از سایت لوئیز ببینید و با مفهوم فروزان و متضاد آن آشنا شوید.

متضاد فروزان

متضادهای فروزان 

  • تاریک
  • خاموش
  • بدون نور

مترادف‌های فروزان

  • مُعْتمِر (پوشیده از نور)
  • مُشْرِق (تابنده)
  • مُنِیر (روشن کننده)

البته، باید توجه داشت که استفاده از این صفت‌ها در همه موارد ممکن نیست.

در برخی موارد، می‌توان از ترکیب‌های دو واژه نیز به عنوان متضاد فروزان استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توان گفت که «تاریکی» متضاد «فروزان» است.

 

  دانلود آهنگ نگو نه ابوالفضل یوسفی
پیام بگذارید