متضاد خوشحالی

خوشحالی، یکی از احساسات پایه‌ای و اساسی انسان است که نقش مهمی در زندگی او ایفا می‌کند. خوشحالی، با افزایش کیفیت زندگی، بهبود سلامت جسمی و روانی، و تقویت روابط اجتماعی همراه است.

غم، یکی دیگر از احساسات پایه‌ای و اساسی انسان است که به عنوان واکنشی طبیعی به رویدادهای منفی زندگی بروز می‌کند. غم، با کاهش کیفیت زندگی، اختلال در عملکردهای روانی و جسمی، و تضعیف روابط اجتماعی همراه است.

در ادامه با سایت لوئیز همراه ما باشید برای دیدن باقی متضاد های خوشحالی :

خوشحالی

متضاد های خوشحالی 

 1. ناشاد
 2. افسرده
 3. غمگین
 4. ناراحت
 5. اندوهگین
 6. دلتنگ
 7. ماتم‌زده
 8. ناامید
 9. سرخورده
 10. مأیوس

این متضادها، احساسات و حالاتی را بیان می‌کنند که در مقابل خوشحالی قرار دارند. به عنوان مثال، ناشاد، احساسی است که با احساس رضایت، لذت، سرزندگی و امید همراه نیست. افسرده، احساسی است که با احساس ناراحتی، اندوه، ناامیدی و پوچی همراه است. و غمگین، احساسی است که با احساس ناراحتی، اندوه و دلتنگی همراه است.

ترکیب های متضاد خوشحالی 

 1. غم و اندوه
 2. ناامیدی و یاس
 3. سرخوردگی و مأیوس

این ترکیب‌ها، احساسات و حالاتی را بیان می‌کنند که در مجموع، احساسی متضاد با خوشحالی دارند.

متضاد بودن شادی و اندوه

شادی و اندوه، دو احساس متضاد هستند که در مقابل یکدیگر قرار دارند. این تضاد، در معنا، نشانه‌ها و پیامدهای این دو احساس قابل مشاهده است.

  حمله موشکی و پهپادی سپاه به جیش‌ العدل در پاکستان ۲۶ دی ۱۴۰۲
پیام بگذارید