جواب صفحه 45 تفکر و سواد رسانه ای دهم

با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب صفحه 45 تفکر و سواد رسانه ای دهم .

همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .

برای دیدن باقی جواب های تفکر و رسانه دهم بر روی اینجا کلیک کنید .

اکنون تعدادی فیلم، پوستر، خبر و شعر به شما ارائه میشود. در هر یک از آنها فن یا فنونی ازاقناع بهکار گرفته شده است. با استفاده از متن صفحات قبل، این رسانه ها را تحلیل و فنون به کار گرفته شده در هر یک را شناسایی کنید. توجه کنید که نمونه های ارائه شده تعدادی از آنها به کار گرفته شده است.

برداشت ها از رسانه ها ممکن است تا حدودی متفاوت باشد .

تداعی معنایی ، تطمیع ، مقایسه            گواهی دادن ستاره ها ، تداعی معنایی ، افراد زیبا ، نماد ها 

تداعی معنای ، تکرار ، نماد ها 

 

گواهی دادن مردم عادی ، ترس ، طنز ، ادعای آشکار ، شدت 

تداعی معنای ، ترس ، شدت ، نماد ها 

تداعی معنای ، افراد زیبا

طنز ، مقایسه 

طنز ، ادعای آشکار

تداعی معنای ، ترس ، شدت ، نماد ها 

شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.