جواب صفحه 31 علوم دوم دبستان

با سایت لوئیز همراه شما هستیم با جواب صفحه 31 علوم دوم دبستان . در این صفحه سوالات صفحه 31 به همراه جواب های آن برای شما آورده شده است .

جهت سهولت دسترسی شما به جواب ها سعی شده به همه مطالب موجود در هر صفحه پرداخته شود .

:: مشاهده ی بخش علوم دوم دبستان ::

جواب صفحه 31 علوم دوم

جواب آزمایش کنید صفحه 31 علوم دوم دبستان

آزمایش کنید

در یک اتاق تاریک بر روی دو میز دو سکه و دو چراغ مطالعه ی یکسان قرار دهید. نور یکی از آنها را به صورت راست و نور دیگری را به صورت مایل به سکه ها بتابانید. پس از مدتی سکه ها را لمس کنید. کدام بیشتر گرم شده است؟ چرا؟ محل قرار گرفتن هریک از سکه ها را نسبت به چراغ تغییر دهید.
مشاهده های خود را یادداشت کنید.

سکه‌ای که به‌صورت راست به آن نور تابیده شده است گرم‌تر است زیر نور وقتی به‌صورت مستقیم تایید می‌شود گرمای بیشتری تولید می‌کند. و هر چقدر سکه به نور نزدیک باشد گرمای بیشتری دریافت می‌کند.

جواب گفتوگو کنید صفحه 31 علوم دوم دبستان

گفتوگو کنید

یادداشتهای خود را با هم مقایسه کنید و دربارهی نتایج مشاهده ها گفتوگو کنید.

زمانی که نور به صورت مستقیم بتابد ، سکه ها گرم تر میشوند . 

جواب آزمایش کنید صفحه 31 علوم دوم دبستان

آزمایش کنید

  هم خانواده سیماب گون

دو دماسنج را نزدیک به هم در محلی قرار دهید به طوری که نور خورشید یا چراغ به یکی راست و به دیگری مایل بتابد. پس از مدتی، دمایی را که دماسنج ها نشان میدهند، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه ای میگیرید؟

سکه جلوی نور مایل کمی گرم می شود و دماسنج عدد 20 را نشان می دهد اما سکه ای که در نور مستقیم است بیشتر گرم می شود و دماسنج عدد 28 را نشان می دهد .

نتیجه میگیریم که دلیل اینکه تابستان ها گرم است این است که خورشید به صورت مستقیم میتابد و در زمستان ها مایل همین باعث گرمی و سردی هوا میشود .

آیا جواب داده شده برای شما مناسب بود ؟ { نظرات خود را از طریق فرم زیر با ما به اشتراک بگذارید }

پیام بگذارید