جواب صفحه 142ریاضی ششم

در این ساعت با جواب صفحه 142ریاضی ششم از سایت لوئیز همراه شما هستیم .

فرهنگ نوشتن

1ــ با یک مثال، تقریب زدن به روش گرد کردن و با یک مثال دیگر تقریب زدن به روش قطع کردن را توضیح
دهید.

تقریب زدن یعنی رند کردن اعدادبرای محاسبات سریع تر ، معمولا در خرید اجناس از قطع کردن به عنوان تخفیف استفاده میکنیم.

مثال گرد کردن : رند کردن معدل کارنامه خواهر یا برادر بزرگتر 

2ــ دوعدد 5 رقمی بنویسید و آنها را گرد کنید.

باز پاسخ : دقت تقریب احتمالا کمتر از 1000 یا نهایت 10000 است . مثلا عدد 12345 که با تقریب 1000 میشود 12000 و یا با تقریب 10 میشود 12350 

3ــ موقعیتی را شرح دهیدکه در آن گرد کردن عدد یاعددهایی را مشاهده کرده اید.

قبوض آب ، برق ، تلفن _ پرداخت پول برای خرید اجناس _نحوه امتحان خواهر یا بردار بزرگتر 

4ــ طول قدم خود را ابتدا حدس بزنید . باز پاسخ : 80 سانتی متر
ــ سپس اندازه ی قدم خود را با یک ابزار مناسب محاسبه و با حدس خود مقایسه کنید. ابزار مناسب ، متر

ــ هرگاه یک کیلومتر پیاده روی کنید به طور تقریبی چندقدم برداشته اید؟ باز پاسخ ، اگر به طور تقریبی هر قدم را یک متر در نظر بگیریم 1000 قدم میشود .

  هم خانواده مشهور | جواب کاملا درست

5 ــ یک عبارت بنویسید که شامل جمع ، تفریق و ضرب باشد و حداقل ٣ پرانتز داشته باشد. سپس حاصل آن را به دست آورید و تقریب بزنید. باز پاسخ 

تمرین 

1ــ معلم سن گروهی از دانش آموزان مدرسه را به صورت سال وماه پرسید و در جدولی مانندنمونه یادداشت کرد. ستون خالی را پر کنید.

الف) سن دانش آموزان را در سطر سوم جدول به سال بنویسید.

ب) مشخص کنیدکه وقتی سن را به سال بیان می کنیم ، آن را با چه روشی تقریب زده ایم. قطع کردن 

همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود . همچنین شما میتوانید برای دریافت باقی جواب ها از ریاضی ششم به قسمت مطالب درسی سایت ما مراجعه کنید و جوابهایتان را بدون پرداخت هزینه در کمترین زمان ممکن دریافت کنید .

در صورتی که سوالی را از راه دیگر حل کرده اید و راهتان درست هست هم میتوانید آن را ها از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید .

اختصاصی لوئیز 

منبع : لوئیز

به این مطلب رای بدید
پیام بگذارید
error: محتوا قفل شده است