جواب صفحه 136 ریاضی پنجم

در این ساعت با جواب صفحه 136 ریاضی پنجم از سایت لوئیز همراه شما هستیم .

جواب صفحه 136 ریاضی پنجم:

فعالیت :

١ــ یک گروه دونفره تشکیل دهید؛ یک سکه و یک مهره بردارید و بازی زیر را انجام دهید.

کنار هم بنشینید و مشخص کنید که کدام یک از شما بازیکن سمت راست است و کدامیک بازیکن سمت چپ.
مهره را در خانه ی وسط قرار دهید.

سکه را بیندازید؛ اگر رو آمد، مهره را یک خانه به سمت راست حرکت دهید و اگر پشت آمد، مهره را یک خانه
به سمت چپ ببرید.برنده ی بازی کسی است که مهره، زودتر به خانه ی او برسد.
نتیجه ی بازی را در کلاس اعلام کنید و آن را با نتیجه ی گروه های دیگر مقایسه کنید.

این بازی یک بازی شانسی است. در یک بازی شانسی، اگر احتمال برنده شدن بازیکنان مساوی باشد، میگوییم
بازی عادلانه است.

به نظر شما آیا این بازی عادلانه است؟

بله ، چون احتمال برد هر دو طرف هست .

کار در کلاس

١ــ بازیهای عادلانه را با علامت ✅  مشخص کنید و در بازیهای ناعادلانه، بنویسید که احتمال بردن کدام بازیکن بیشتر است.

الف ) سکه را میاندازیم؛ اگر روآمد، بازیکن اول برنده است و در غیراینصورت، بازیکن دوم . عادلانه

ب ) تاس میاندازیم؛ اگر ١ ،٢،٣ یا ٤ آمد بازیکن اول ، برنده است و در غیر اینصورت، بازیکن دوم. غیر عادلانه 

پ ) عقربه ی چرخنده ی روبهرو را میچرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن اول برنده است و اگر روی بنفش ایستاد، بازیکن دوم.  عادلانه 

ت ) عقربه ی چرخنده ی روبهرو را میچرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن اول برنده است و در غیر این صورت، بازیکن دوم. غیرعادلانه 

٢ــ میخواهیم ٢٠ تیله را در یک کیسه قرار دهیم و بدون نگاه کردن به داخل کیسه، یک تیله را برداریم. اگر تیله آبی بود، بازیکن اول رنده است و اگر سبز بود، بازیکن دوم. چند تیله از هر رنگ در کیسه قرار دهیم تا بازی عادلانه باشد؟

10 تیله باید آبی و 10 تیله باید سبز باشد .

همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود . همچنین شما میتوانید برای دریافت باقی جواب ها از ریاضی پنجم به قسمت مطالب درسی سلیت ما مراجعه کنید و جوابهایتان را بدون پرداخت هزینه در کمترین زمان ممکن دریافت کنید .

در صورتی که سوالی را از راه دیگر حل کرده اید و راهتان درست هست هم میتوانید آن را ها از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید .

اختصاصی لوئیز 

منبع : لوئیز 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.