جواب صفحه 136 ریاضی دوم

با سایت لوئیز همراه شما هستیم با ریاضی دوم صفحه ۱۳۶ .

در عکس زیر جواب سوالات صفحات ریاضی دوم برای شما آورده شده است که شما متوانید جواب های همه پایه ها و همه درس ها را از سایت لوئیز تهیه کنید .

ریاضی کلاس دوم صفحه ۱۳۶

:: مشاهده بخش ریاضی دوم ::

ریاضی صفحه 136 کلاس دوم

1-عدد 23 به 20 نزدیك تر است یا 30؟ 20

عدد 47 به 40 نزدیك تر است یا 50؟ 50

عدد های زیر را به نزدیك ترین ده تایی به صورت تقریبی بنویسید.

2 -در یك دبستان تعداد دانش آموزان كلاس های اول تا ششم به صورت زیر است:

ابتدا تعداد تقریبی دانش آموزان در كلاس را مانند سؤال اول بنویسید و جدول را كامل کنید.

اگر هر 10 دانش آموز را با 🙂 نشان دهیم، نمودار زیر را مانند نمونه كامل كنید.

برای مشاهده جواب در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید

ریاضی دوم صفحه 136

آیا جواب داده شده برای شما مناسب بود ؟ { نظرات خود را از طریق فرم زیر با ما به اشتراک بگذارید }

  جواب صفحه 135 ریاضی دوم
نمایش نظرات (1)