جواب صفحه 129 ریاضی چهارم

در این ساعت با جواب صفحه 129 ریاضی چهارم از سایت لوئیز همراه شما هستیم .

کار در کلاس

1__جدول زیر را با علامت تیک در هر قسمت مانند نمونه کامل کنید .

تمرین

1ــ سه شکل زیر را روی مقوا رسم کنید. آنها راببرید و از محل قطر نصف کنید. حاال با این 6 تکه انواع چهارضلعی ها را بسازید.

2ــ لوزی مقابل را روی مقوا رسم کنید. دور آن را ببرید. از محل قطرها آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.
با این چهار تکه انواع چهارضلعی ها را بسازید.

3ــ در کدام یک از شکلهای متوازی الاضلاع، مستطیل، لوزی و مربع ، با رسم یک قطر دو مثلث ایجاد شده با هم برابرند؟

در هر چهار شکل دو مثلث ایجاد شده به وسیله رسم یک قطر با هم برابرند .

4ــ با دو مثلث قائم الزاویه ی مساوی، کدام یک از چهارضلعی ها را میتوان ساخت؟ با رسم شکل نشان دهید.

5ــ در صفحه ی شطرنجی زیر یک متوازی الاضلاع، مستطیل، لوزی و مربع رسم کنید. توضیح دهید که چگونه از خطوط صفحه ی شطرنجی برای رسم این چهارضلعی ها استفاده کرده اید.

برای دیدن باقی سوال و جواب های ریاضی چهارم به اینجا مراجعه کنید.

همراهان عزیز شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .

اختصاصی لوئیز

  هم خانواده ترس | جواب کاملا درست
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.