جواب صفحه 120 ریاضی هفتم

در این ساعت با جواب صفحه 120 ریاضی هفتم از سایت لوئیز همراه شما هستیم .

١ــ برای هریک از موارد زیر یک مثال بنویسید.

الف) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن صفر باشد. احتمال اینکه بعد از تیر شهریور باشد

ب) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن \frac{1}{2} باشد. احتمال رو آمدن سکه

ج) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن یک باشد. احتمال اینکه شما دانش آموز خوبی باشید

٢ــ احتمال رخ دادن هر اتفاق را با قرار دادن یک نقطه روی پاره خط مقابل آن مشخص کنید.

الف) تاس میاندازیم، عدد ٩ بیاید.

ب) تاس میاندازیم، عدد ۶ بیاید.

ج) تاس میاندازیم، عددی زوج بیاید.

د) تاس میاندازیم، عددی کوچکتر از ٧ بیاید.

٣ــ احتمال ایستادن عقربه چرخنده مقابل روی رنگ قرمز را حساب کنید. \frac{1}{6}            

٤ــ در هر کیسه فقط یک مهره سیاه وجود دارد و بقیه مهره ها سفیدند. از هر کیسه یک مهره را به صورت تصادفی بیرون میآوریم. احتمال بیرون آمدن مهره سیاه از کدام کیسه بیشتر است؟ چرا؟

  

٥ــ با قرار دادن عالمت > یا = یا < احتمال وقوع اتفاقها را با هم مقایسه کنید.

\frac{2}{6} تاس ١ یا ٢ بیاید ــ>ــ تاس ٣ بیاید \frac{1}{6}

\frac{3}{6} تاس عددی کمتر از ٤ بیاید ــ>ــ تاس ٤ یا ٥ بیاید \frac{2}{6}

٦ــ در شکل زیر دو هدف تیراندازی میبینید.

یک تیر به سمت هریک از این هدفها پرتاب میکنیم، فکر میکنید احتمال خوردن تیر به رنگ قرمز در کدام هدف بیشتر است؟
چرا؟ در هیچ کدام چون احتمال در هر دو برابر است

  جواب صفحه 101 تفکر و سواد رسانه ای دهم

همراهان سایت لوئیز ، شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود . همچنین شما میتوانید برای دریافت باقی جواب ها از ریاضی پنجم به قسمت مطالب درسی سایت ما مراجعه کنید و جوابهایتان را بدون پرداخت هزینه در کمترین زمان ممکن دریافت کنید .

در صورتی که سوالی را از راه دیگر حل کرده اید و راهتان درست هست هم میتوانید آن را ها از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید .

اختصاصی لوئیز

منبع : لوئیز

به این مطلب رای بدید
پیام بگذارید
error: محتوا قفل شده است