جواب صفحه ۱۲و ۱۳ هدیه های آسمانی دوم

در متن زیر جواب سوالات صفحه 12 و 13 هدیه های آسمانی دوم آورده شده است .

بگرد و پیدا کن

هدیه های زیبای خدا را در تصویر درس پیدا کن و برای دوستانت بگو.

جواب : کوه ، سنگ ، رود ، گیاهان ، آسمان ، ابر 

اگر این نعمت ها نبودند چه میشد؟

جواب : اگر این نعمت ها نبودند زندگی غیر ممکن و سخت میشد .

کوه ها، سنگ ها، رودها، گیاهان، آسمان و ابرها هر کدام نقش مهمی در زندگی انسان، حیوانات و گیاهان دارند.

دوست دارم

دوست دارم در این تصویر زیبا جای ………… بودم؛ زیرا …………

جواب صفحه ۱۲

جواب 1 : درخت – می‌توانم میوه‌های خوشمزه را به انسان‌ها و حیوانات هدیه دهم.

جواب 2 : ابر – میتوانم بار باران به مردم هدیه دهم .

فكر مي‌كنم

هم شور هستم، هم شیرین، همه ی گیاهان و جانوران به من نیاز دارند پس در مصرف من باید صرفه جویی کنی .

جواب : آب 

با کمک من میتوانی چیزهای خوبی از معلم خود بپرسی و پاسخ سؤالات معلم رابیابی .

جواب : زبان 

علم و دانش فراوانی دارم و با جستوجو و تحقیق به مردم کمک میکنم.

جواب : کتاب 

 

5/5 - (2 امتیاز)
  هیمن هورامی کیست | کشته شدن هیمن هورامی در موشک باران سپاه
پیام بگذارید
error: محتوا قفل شده است