ترجمه ترکی تبریزی به فارسی

در این ساعت با ترجمه ترکی تبریزی به فارسی از سایت لوئیز همراه شما هستیم .

احوال پرسی در زبان ترکی : 

 • نئجه سن = حال شما چطوره
 • ساغ اول سیز نئجه سیز = زنده باد شما چطورین
 • سحریز خیر اولسون = صبح شما به خیر
 • گله جه گیز خیر = عاقبت شما به خیر
 • اوشاقلار نئجه دیر= بچه ها چطورن
 • سلام لاری وار سیزین کی لر نئجه دیر = سلام دارن بچه های شما چطورن
 • بویورون = بفرمایید
 • خوش گؤرموشوخ = چشم مان روشن
 • خوش گلیبسیز = خوش آمدین
 • آدین نه دیر = اسم تان چیه
 • منیم آدیم محمد دیر = اسم من محمده
 • نه گؤزل آد = چه اسم خوبی
 • چوخ ایستیردیم سیزی گؤرم = خیلی دلم می خواست شما را ببینم
 • سیز = شما
 • اولسون =باشد
 • اوشاق = بچه
 • اوشاقلار= بچه ها
 • گؤرمک = دیدن
 • گؤرمیشوخ= دیده ایم
 • گؤزل= زیبا
 • چوخ= خیلی
 • ایسته مک= خواستن
 • ایستیردیم= می خواستم
 • آد= اسم

اعداد به زبان ترکی آذربایجانی :

 • صفر= بوش
 • ۱ = بیر
 • ۲ = ایکی
 • ۳ = اوچ
 • ۴ = دورد
 • ۵ = بئش
 • ۶ = آلتی
 • ۷ = یئددی
 • ۸ = سه ککیز
 • ۹ = دوققوز
 • ۱۰ = اون
 • ۱۱ = اون بیر
 • ۱۲ = اون ایکی
 • ۱۳ = اون اوچ
 • ۱۴ = اون دورد
 • ۱۵ = اون بئش
 • ۱۶ = اون آلتی
 • ۱۷ = اون یئددی
 • ۱۸ = اون سه ککیز
 • ۱۹ = اون دوققوز
 • ۲۰ = ایگیرمی
 • ۲۱ = ایگیرمی بیر
 • ۳۰ = اوتوز
 • ۳۱ = اوتوز بیر
 • ۴۰ = قیرخ
 • ۴۳ = قیرخ اوچ
 • ۵۰ = اَللی
 • ۵۵ = اَللی بئش
 • ۶۰ = آلتمیش
 • ۷۰ = یئتمیش
 • ۸۰ = سه کسه ن
 • ۹۰ = دوخسان
 • ۱۰۰ = یوز
 • ۱۱۰ = یوز اون
 • ۱۱۷ = یوز اون یئددی
 • ۱۰۰۰ = مین
 • اولین = بیرینجی
 • دومین = ایکینجی
 • سومین = اوچونجو
 • چهارمین = دوردونجو
 • پنجمین = بئشینجی
 • ششمین = آلتینجی
 • هفتمین = یئددینجی
 • هشتمین = سه ککیزینجی
 • نهمین = دوققوزونجو
 • دهمین = اونونجو
 • بیستمین = ایگیرمینجی
 • سی امین = اوتوزونجو
 • چهلمین = قیرخینجی
 • پنجاهمین = اللیمینجی
 • شصتمین = آتمیشینجی
 • هفتادمین = یئتمیشینجی
 • هشتادمین = هشتادیمینجی
 • نودمین = دوخسانیمینجی
 • صدمین = یوزونجو
 • هزارمین = می نینجی

همراهان عزیز شما میتوانید نظراتتان را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با نام شما درج شود .

  ویژه محتوای داخلی یعنی چه

لوئیز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.